โครงการแก้มลิง

“...ลิงโดยทั่วไป ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงก็จะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวๆแล้วเอาไปเก็บที่แก้ม...การนำเอากล้วยหรืออาหารมาสะสมไว้ที่กระพุ้งแก้มก่อนการกลืนนี้ เป็นพฤติกรรมตัวอย่างที่จะนำมาใช้ในการระบายน้ำท่วมออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง...”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 4 ธันวาคม 2538

“...ลิงโดยทั่วไป ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงก็จะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวๆแล้วเอาไปเก็บที่แก้ม...การนำเอากล้วยหรืออาหารมาสะสมไว้ที่กระพุ้งแก้มก่อนการกลืนนี้ เป็นพฤติกรรมตัวอย่างที่จะนำมาใช้ในการระบายน้ำท่วมออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง...”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 4 ธันวาคม 2538

โครงการแก้มลิง

โครงการแก้มลิง เป็นวิธีการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยการหาสถานที่เก็บกักน้ำไว้ แล้วค่อยปล่อยทีละน้อย โครงการนี้มีที่มาจากพฤติกรรมการกินของลิงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสังเกตเห็น ซึ่งลิงจะรีบเคี้ยวและเก็บกล้วยไว้เต็มสองแก้ม แล้วทยอยเอาออกมากินภายหลัง เมื่อกรุงเทพฯเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพ.ศ.2538 จึงได้มีพระราชดำริให้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยการขุดลอกคลองต่างๆเพื่อเป็นเส้นทางนำน้ำมาเก็บกักในพื้นที่ริมชายทะเลที่กำหนดไว้ เมื่อน้ำทะเลลดให้ระบายน้ำออกให้มากที่สุดและเมื่อน้ำทะเลขึ้นให้ปิดประตูระบายน้ำไม่ให้ไหลกลับเพื่อรอรับน้ำใหม่

น้ำที่ถูกกักเก็บไว้ในแก้มลิงสามารถนำมาใช้ผลิตน้ำประปาในยามขาดแคลน และน้ำที่ถูกระบายออกจากคลองต่างๆสู่แก้มลิงช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียให้เจือจางลง

The Kaem Ling project (Monkey Cheeks Project)

His Majesty King Bhumibol Adulyadej was inspired to initiate this project after recalling monkey behavior he had observed during childhood. After gathering bananas, the monkeys would eat and store the food in their cheeks. As is seen in the Kaem Ling Project, His Majesty used this memory in order to develop a method for flood prevention. In the project, “Monkey cheeks” are the retention areas that prevent water from flooding into Bangkok and metropolitan areas. By excavating the canals along the coastal areas, both east and west of the Chao Phraya River, the project created big storage reservoirs, or Kaem Ling (Monkey Cheek), which naturally drain floodwater away.