FAQ: คำถามที่พบบ่อย

ลืมทรัพย์สินส่วนบุคคลไว้ในศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์วิทยบริการ จะเก็บทรัพย์สินของผู้ใช้บริการที่ลืมไว้ทุกวัน สามารถติดต่อได้ที่จุดบริการ ชั้น 1 ทั้งนี้ ทางศูนย์จะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่ลืมไว้ แต่จะให้ความช่วยเหลือในการติดตามหาทรัพย์สิน โดยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ภายในศูนย์ฯ

จำรหัสผ่านสำหรับใช้เครื่องพิมพ์เอกสารไม่ได้

นักเรียนที่ทำรหัสผ่านสำหรับใช้เครื่องพิมพ์หาย ให้ติดต่อ อ.สิทธิกร ที่จุดบริการชั้น 1 เพื่อขอรหัสผ่านหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน รหัสผ่านเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรให้ผู้อื่นทราบ และควรออกระบบทุกครั้งเมื่อสั่งงานพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

หนังสือและสื่อที่ยืมไปหาย

ผู้ที่ทำทรัพยากรสารนิเทศของศูนย์ฯหาย จะต้องหาทรัพยากรรายการเดิมมาชดใช้้ พร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้แก่ศูนย์ฯ รายการละ 30 บาท หากไม่สามารถหารายการที่เหมือนกับที่หายได้ให้ติดต่อบรรณารักษ์ ทางศูนย์ฯ จะไม่รับเงินแทนการหาทรัพยากรสารนิเทศมาชดใช้

หนังสือ/สื่อที่ต้องการอยู่ที่ไหน?

ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาจากระบบสืบค้นของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่หน้าเว็บ e-library เพื่อดูหมายเลขหมู่ของรายการที่ต้องการ หนังสือและสื่อจะเรียงบนชั้นตามเลขหมู่ ซึ่งมีตั้งแต่ 000-999.99 หากหนังสือ/สื่อไม่อยู่บนชั้น เป็นไปได้ว่ามีผู้ยืมหรือหยิบออกไปใช้

บัตรสมาชิกหาย

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่ทำบัตรสมาชิกศูนย์วิทยบริการหาย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการเพื่อทำบัตรใหม่ โดยต้องชำระค่าใช้จ่าย 150 บาทต่อบัตร 1 ใบ

ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้หรือไม่ ?

สามารถเข้าใช้บริการได้ ศูนย์วิทยบริการเปิดบริการแก่ทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการบริการความรู้แก่ชุมชน ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าใช้ได้ที่จุดให้บริการบริเวณทางเข้าศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารนิเทศของศูนย์ฯ