500 ล้านปีของความรัก เล่ม 2

 • by 
 •  Genre: 
 •  Collection:   |  
 • ภาคต่อของคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สุดแสนจะซับซ้อนของมนุษย์ที่เกี่ยวกับ สิ่งที่เรียกว่าความรัก

  500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1

 • by 
 •  Genre: 
 •  Collection:   |  
 • นิยามของความรักอาจมีมากมาย แต่กลไกที่ทำให้เกิดความรักนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์

  กำเนิดสปีชีส์

 • by 
 •  Genre:   |  
 •  Collection: 
 • การเดินทางไปกับเรือบีเกิ้ล ของชาร์ลส์ ดาร์วิน จนเป็นที่มาของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ท้าทายศาสนจักรมากกว่าครั้งใด ๆ

  หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว

 • by 
 •  Genre: 
 •  Collection: 
 • เรื่องเล่าอันพิสดารเล่าผ่านชีวิตของสมาชิกตระกูลบูเอนดิยาหกชั่วอายุคน…

  พระมหาชนก

 • by 
 •  Genre:   |  
 •  Collection: 
 • บุคคลเมื่อกระทำความเพียร แม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ ญาติ เทวดา และบิดา มารดา…

  1 2 3 13