เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00362

เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์

เรื่องราวครั้งยังทรงพระเยาว์ของสองพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์อยู่กลางใจราษฏร์จากความทรงจำและภาพถ่ายของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ความสุข ความทรงจำเกี่ยวกับพระอนุชา และคำสอน การเลี้ยงดูของพระราชชนนีที่ทำให้เจ้านายเล็ก ๆ สองพระองค์ก้าวขึ้นเป็นยุวกษัตริย์และพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปวงชนชาวไทย

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat