เสนอหนังสือดีที่ควรอ่าน

ขั้นตอนการเสนอชื่อหนังสือดีที่ควรอ่าน (หนังสือสันส้ม)

  1. ตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรม (http://liberty.mwit.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do) ว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่
  2. กรอกรายละเอียดของผู้เสนอซื้อและรายละเอียดของหนังสือ เช่น ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, และ หมายเลข ISBN และรายละเอียดของผู้เสนอสั่งซื้อ
  3. ศูนย์วิทยบริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน

Please fill your details.

กรุณากรอกรายละเอียดของหนังสือ

Please fill details of requested book.

เล่มที่ 1

(1st)

เล่มที่ 2

(2nd)

เล่มที่ 3

(3rd)

เล่มที่ 4

(4th)

เล่มที่ 5

(5th)