เด็กน้อยโตเข้าหาแสง: ประสบการณ์คบเด็ก (เป็น) สร้างบ้าน (ได้)

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00108

เด็กน้อยโตเข้าหาแสง: ประสบการณ์คบเด็ก (เป็น) สร้างบ้าน (ได้)

“เด็กก็เหมือนต้นไม้ พวกเขาโตเข้าหาแสงเสมอ…”

เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของ “ป้ามล” ผู้ทำงานด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เคยก้าวพลาดในชีวิต บอกเล่าการทำงานและวิธีการที่ทำให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถกลับสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat