500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00444

500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1

ความรักคืออะไร? นิยามของความรักอาจมีมากมาย แต่กลไกที่ทำให้เกิดความรักนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ พันธุกรรม ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ที่ร่วมมือกันสร้างความโรแมนติก ทำให้พวกเราธำรงสายพันธุ์ของเราไว้ตราบนานเท่านาน

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat