New Books

New Releases

รายการหนังสือใหม่

Recommended Books

รายการหนังสือแนะนำ

book-list.php

จดหมายจากเมืองไทย

 • by 
 • Collection: 
 • รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: F00995
 • นวนิยายรูปแบบจดหมาย เรื่องราวของ “ตันส่วงอู๋” ชายผู้เดินทางจากประเทศจีนมาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศไทย เขาเขียนจดหมายถึงแม่สม่ำเสมอเพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิต ความรู้สึก ในดินแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิด ความขยันขันแข็งทำให้ตันส่วงอู๋ประสบความสำเร็จในการสร้างฐานะ

  book-list.php

  เนปาลประมาณสะดือ

 • by 
 • Collection: 
 • รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00156
 • “เราอาจปฏิเสธไม่ได้ว่า เราต้องข้ามฝ่าภูเขาลูกแล้วลูกเล่า แม่น้ำลำธารสายแล้วสายเล่า เพื่อก้าวเท้าไปเหยีบบฝั่งฝัน แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราก้าวไปถึงจุดหมาย แต่กลับพบว่าตัวเองยืนตระหง่านอยู่เพียงลำพัง