New Books

New Releases

รายการหนังสือใหม่

Recommended Books

รายการหนังสือแนะนำ

book-list.php

แค้น

 • by 
 • Collection: 
 • รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: F00320
 • เรื่องราวของการขุดคุ้ยค้นหาความจริงของไมรอน ที่พัวพันกับตระกูลใหญ่ที่เป็นญาติของเพื่อนรัก จากคดีคนหาย สู่คดีฆาตกรรม

  book-list.php

  รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับประชาชนทั่วไป

 • by 
 • Collection: 
 • รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00240
 • หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบระดับประชาชนทั่วไป ในการประกวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความน่าสนใจคือ เจ้าของผลงานแต่ละเรื่องไม่ใช่นักเขียนมืออาชีพ แต่ฝีมือการเขียนชวนอ่านอย่างยิ่ง