นิราศจักรวาล

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: P00006

นิราศจักรวาล

“จินตนาการ ล่องลอยในจักรวาลและกาลสมัย เสาะแสวงแสงสว่าง ณ ทางไกล แต่อยู่ใกล้ในห้วงแห่งดวงแด” เราอาจคุ้นเคยว่านิราศเป็นงานเขียนประเภทบันทึกการเดินทางและความอาลัยผู้เป็นที่รัก ในขณะที่ “นิราศจักรวาล” มีลักษณะโดดเด่นตั้งแต่การสร้างตัวละครผู้เดินทางเป็น “ธุลี” กับ “เรณู” เดินทางไปยังดาวต่างๆ เพื่อหลีกหนีสงครามบนโลก สุดท้ายแล้ว “สันติภาพ” จะมีอยู่ที่ดาวดวงใด ผู้อ่านคงต้องหาคำตอบด้วยตัวเองผ่านสุนทรียภาพทางภาษาที่ผู้เขียนบรรจงร้อยกรองไว้

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat