ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาการจัดตารางเรียนของโรงเรียน

book.php

ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาการจัดตารางเรียนของโรงเรียน

 •  Collection: 
 • Year Publish (A.D.): 
 •  Call Number: MA64005
 • ชื่อโครงงาน (English): Algorithm to solve school timetable problem

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธีร์ธวัช ไชยนพกุล, ภัทรภณ ตันติธรรมโสภณ, ภูรินทร์ จารุสมบัติ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อมรศรี อมรวัชรพงศ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ทศพร แสงจ้า

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat