การศึกษาอัตราการลดของแบตเตอรีของแอปเปิลเพนซิลและทําแอปพลิเคชันบอกระยะเวลาในการใช้แอปเปิลเพนซิล

book.php

การศึกษาอัตราการลดของแบตเตอรีของแอปเปิลเพนซิลและทําแอปพลิเคชันบอกระยะเวลาในการใช้แอปเปิลเพนซิล

 •  Collection: 
 • Year Publish (A.D.): 
 •  Call Number: MA64004
 • ชื่อโครงงาน (English): Predicting the apple pencil battery life and make an application that tell current battery lifetime

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กฤติน ลุ่นเซียะ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธรรมนูญ ผุยรอด

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): สุพรรณี เชื้อนุ่น

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat