การศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบเบื้องต้นของพืชสกุลกาติดในประเทศไทย

book.php

การศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบเบื้องต้นของพืชสกุลกาติดในประเทศไทย

 •  Collection: 
 • Year Publish (A.D.): 
 •  Call Number: BI64030
 • ชื่อโครงงาน (English): A preliminary study on leaf anatomy of Erycibe Roxb. in Thailand

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): เบญญาวัธน์ ก้องนาวา, พลอยภัสสร ถิรจิตโต, อชิรญา มานิตกุล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ปวีณา ไตรเพิ่ม

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat