ติโต

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00128

ติโต

เรื่องราวการต่อสู้ของ “ติโต” จากเด็กชนบทสู่นักปฏิวัติแห่งกลุ่มปาร์ติซาน ผู้ฝ่าฟันอุปสรรคทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทให้แก่ประเทศยูโกสลาเวียของตน หนึ่งในชีวประวัติของอัจฉริยบุคคลผู้เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น  ผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของชาติตนให้เป็นปึกแผ่น ที่ควรค่าแก่การศึกษา

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat