คู่มือมนุษย์

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00076

คู่มือมนุษย์

หากคิดว่านี่คือหนังสือธรรมะ นี่ก็คือหนังสือธรรมะที่แตกต่างจากหนังสือธรรมะอื่น ๆ ที่เน้นให้ผู้อ่านนำไปปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา หนังสือเล่มนี้เป็นธรรมะฉบับปรัชญาที่เน้นให้คิดตาม ให้กระจ่างในคำสอนที่หลายคนกังขา เป็นปรัชญาในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะนับถือศาสนาใด ๆ

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat