คู่มือมนุษย์

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00076

คู่มือมนุษย์

 •  Author: 
 •  Genre:   |  
 •  Collection: 
 •  Tags: 
 •  Language: 
 • ISBN: 9789749931172
 • Point:   แต้ม
 •  Call Number: 294.32 พ831ค
 • หากคิดว่านี่คือหนังสือธรรมะ นี่ก็คือหนังสือธรรมะที่แตกต่างจากหนังสือธรรมะอื่น ๆ ที่เน้นให้ผู้อ่านนำไปปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา หนังสือเล่มนี้เป็นธรรมะฉบับปรัชญาที่เน้นให้คิดตาม ให้กระจ่างในคำสอนที่หลายคนกังขา เป็นปรัชญาในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะนับถือศาสนาใด ๆ

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat