พม่าเสียเมือง

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00192

พม่าเสียเมือง

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติเพื่อนบ้าน ส่งต่อเหตุการณ์เป็นทอดๆ ฝรั่งบันทึกพม่า หม่อมคึกฤทธิ์หยิบมาบันทึกซ้ำ หนังสือประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่ตำราทางประวัติศาสตร์ มุ่งนำเสนอข้อเท็จจริงด้วยอรรถรสเท่าที่จะนำเสนอได้อย่างมีมิตรจิตมิตรใจแก่สายใยของเพื่อนบ้าน

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat