ผ่านพบไม่ผูกพัน

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: F00580

ผ่านพบไม่ผูกพัน

“ผ่านพบโดยไม่ผูกพัน บางทีอาจลึกซึ้งยั่งยืนกว่าร้อยหัวใจเข้ากับทุกอย่าง ด้วยโซ่ตรวนที่มักตั้งชื่อผิดๆ ว่าความรัก” หนังสือรวมความเรียงของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล นักเขียนผู้มีประสบการณ์ชีวิตเป็นต้นทุน และมีกลวิธีทางภาษาเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว ความเรียงในเล่มนี้มาจากการเดินทางของชีวิตทั้งในโลกกว้างและในทางจิตวิญญาณอันลึก ทำให้ผู้อ่านได้ดื่มด่ำและตั้งคำถามต่อสิ่งที่ผ่านพบมาเช่นกัน

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat