โลกในดวงตาข้าพเจ้า

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: P00015

โลกในดวงตาข้าพเจ้า

กวีผู้ค้นพบนิพพานในร้านหมี่เป็ด! “โลกในดวงตาข้าพเจ้า” ประกอบด้วยสิ่งละอันพันละน้อยจากโลกใกล้ตัวของผู้เขียน คืออำเภอหาดใหญ่และชายแดนภาคใต้ เช่น ร้านข้าวมันไก่ทั้งห้า เด็กสาวสิบสี่มอสอง แรมนราฯ ไปจนถึงโลกร่วมสมัย เช่น น้องแอ๋มแคมฟร็อก ผู้เขียนเล่าเพื่อสะท้อน ปลอบประโลม และเสียดสี ด้วยมุมมองและถ้อยคำอันมีชีวิตชีวา ทำให้ผู้อ่านได้ลองมองโลกใบเดิมผ่านเลนส์ชนิดใหม่

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat