วอลแตร์

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00263

วอลแตร์

ชีวประวัติของวอลแตร์จากมุมมองของผู้แต่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานของเขา เนื้อหาในเล่มจึงมีทั้งการวิพากษ์ชีวิตของเขา และบทวิพากษ์จากคนอื่น ๆ เกี่ยวกับชิ้นงานของเขา รวมถึงการวิเคราะห์ว่าเขาสร้างงานแต่ละชิ้นขึ้นมาได้อย่างไร มีอะไรที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจ แรงผลักดันให้เกิดงานชิ้นนั้นขึ้นมา

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat