รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับประชาชนทั่วไป

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00240

รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับประชาชนทั่วไป

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบระดับประชาชนทั่วไป ในการประกวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความน่าสนใจคือ เจ้าของผลงานแต่ละเรื่องไม่ใช่นักเขียนมืออาชีพ แต่ฝีมือการเขียนชวนอ่านอย่างยิ่ง และที่สำคัญคือตัวละคร ฉาก เหตุการณ์ ล้วนพบเห็นได้ในสังคมปัจจุบัน จึงทำให้อ่านง่าย หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการ “รู้เก็บ รู้ใช้” มีหลากหลายมิติ เพื่อนำไปเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตต่อไป

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat