บ้านเก่า

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: P00008

บ้านเก่า

“บ้านเก่า” มีความหมายกว้างกว่า ที่พักอาศัย คือครอบคลุมถึงวิถีชีวิต สังคมในอดีตที่ผู้เขียนรำลึกถึงอย่างโหยหา โดยเฉพาะความสงบ งาม บริสุทธิ์ ของสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจ ซี่งถูกแทนที่ด้วยทุนนิยมและเทคโนโลยี ในคลื่นโลกาภิวัตน์ที่ผลักดันเราไปข้างหน้า การย้อนมอง “บ้านเก่า” อาจทำให้เราใช้ชีวิตใน “บ้านใหม่” ได้อย่างตระหนักรู้มากขึ้น

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat