นาฎกรรมบนลานกว้าง

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: P00005

นาฎกรรมบนลานกว้าง

“นาฏกรรมบนลานกว้าง” คือประดิษฐกรรมทางภาษาที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่ง คมทวนสืบทอดขนบฉันทลักษณ์ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย หลากหลายชนิด และยังมีกลบท เพลงพื้นบ้าน กลอนเปล่า (ว่าที่) กวีทั้งหลายจึงควรศึกษากวีนิพนธ์เล่มนี้ในฐานะตำราชั้นครูอีกหนึ่งเล่ม นอกจากนี้ “นาฏกรรมบนลานกว้าง” ยังเป็นบันทึกประวัติศาสตร์สังคมในยุคการต่อสู้เรียกร้องของภาคประชาชนด้วย

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat