ด้วยรักบันดาลนิทานสีขาว

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00103

ด้วยรักบันดาลนิทานสีขาว

มีผู้เปรียบว่าเด็กคือผ้าขาว ขึ้นอยู่กับว่าจะได้รับการแต่งแต้มให้เป็นสีใดต่อไป ท่ามกลางมือหลากสีในสังคมที่พร้อมจะระบายลงไปบนผ้าขาว “นิทานสีขาว” เป็นอีกพลังหนึ่งที่อยากร่วมระบาย “สีขาว” อันเป็นสีแห่งคุณธรรมและความหวังให้แก่เยาวชนไทย ถ้อยคำและเรื่องเล่าในเล่มเปรียบดั่งพู่กันที่ค่อยๆ ระบายหัวใจอย่างอ่อนโยน เพื่อขัดเกลาและเสริมสร้างจินตนาการ

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat