แม่เล่าให้ฟัง

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00403

แม่เล่าให้ฟัง

เรื่องราวประวัติของสมเด็จย่านับแต่ครั้งที่ยังเป็นสามัญชน จนได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงรุ่นเล็ก ได้รับการศึกษาเล่าเรียนจนได้รับทุนไปศึกษาต่อด้านพยาบาลต่างบ้านต่างเมืองที่ซึ่งได้พบกับความรัก

การวางตัวอย่างเหมาะสมของสตรีสามัญที่ก้าวเข้าสู่สังคมของเชื้อพระวงศ์ การสูญเสียและการต่อสู้เพื่อรักษาครอบครัวที่เหลืออยู่อย่างเข้มแข็ง ทรงสร้างและทรงมอบพระราชาที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รักให้กับประชาชนชาวไทยถึงสองพระองค์

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat