โลกร้อน ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00260

โลกร้อน ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง

  •  Author: 
  •  Genre:   |  
  •  Collection: 
  •  Tags: 
  •  Language: 
  • ISBN: 9789747076219
  • Point:   แต้ม
  •  Call Number: 363.73 ก363ล
  • ปัญหาโลกร้อนเกิดจากอะไร และส่งผลต่อสิ่งอื่น ๆ บนโลกใบนี้ทั้งพวกที่ไม่มีชีวิตและพวกที่มีชีวิตอย่างต้นไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ำและมนุษย์อย่างไร มนุษย์เรามีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างไร อะไรคืออุปสรรคต่อการปกป้องโลกใบนี้จากความร้อนที่ทวีขึ้นทุกวัน ความจริงและความเห็นจากมุมมองของรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

    Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat