กามนิต-วาสิฐี

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00029

กามนิต-วาสิฐี

เพราะไม่อาจสมหวังในโลกมนุษย์ จึงลาจากเพื่อหมายครองคู่บนสรวงสวรรค์ แต่หากเมื่อเห็นสัจธรรม สวรรค์ก็อาจเป็นเพียงมายา สุดท้ายแล้วจะลงเอยอย่างไร?

ติดตามได้ในนิยายรักที่อุดมด้วยคติแห่งพุทธศาสนา และความไพเราะแห่งภาษา ผลงานของนักเขียนชาวเยอรมันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี ค.ศ.1906

 “…ความรัก ย่อมเต็มใจเลือกเอาสีนิลคือความขื่นขมไว้ดีกว่าจะเลือกเอาสีอื่น…”

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat