โครงกระดูกในตู้

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00077

โครงกระดูกในตู้

สาธยายสาแหรก (family tree) ราชสกุลปราโมช และราชสกุลใกล้เคียง เป็น “skeleton in the cupboard” ฉบับภาษาไทยที่บรรจุทั้งเรื่องดีที่รู้ทั่วกันและเรื่องไม่ดีที่ทุกคนอยากรู้เหมือนๆ กัน ชีวิตเจ้านาย ชีวิตในวัง สืบปูมหลังได้ที่นี่ “โครงกระดูกในตู้”

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat