เพียงความเคลื่อนไหว

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: P00021

เพียงความเคลื่อนไหว

ผลงานของกวีซีไรต์คนแรกของประเทศไทยเล่มนี้รวบรวมบทกวีที่บันทึกเหตุการณ์ ความคิด ความรู้สึกต่อการเมืองช่วงก่อนและหลัง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 แสดงสภาพเหตุการณ์การเมืองที่รุนแรงจนถึงขั้นเลวร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความโหดร้ายทารุณที่มนุษย์กระทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เนาวรัตน์แสดงจุดยืนเคียงข้างฝ่ายประชาชนที่มีอุดมการณ์จะขจัดความอยุติธรรมในสังคม ประกอบกับความเป็น “นายภาษา” ของเนาวรัตน์ จึงทำให้หลายวรรคตอนในเล่มนี้ยังเป็นวรรคทองจนถึงปัจจุบัน

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat