หยดหนึ่งในหยาดน้ำ

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: P00017

หยดหนึ่งในหยาดน้ำ

ในการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ “ความขัดแย้ง” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสังคม “หยดหนึ่งในหยาดน้ำ” นำเสนอให้เห็นความขัดแย้งระหว่างคนทั่วไป ความขัดแย้งทางการเมือง จนถึงความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ผ่านกวีนิพนธ์ที่รักษาขนบฉันทลักษณ์และไม่ขาดพร่องวรรณศิลป์ “แรงสำนึกทั้งหลายจึงทำให้ก่อเกิด หยดหนึ่งในหยาดน้ำเล่มนี้ เพื่อสะท้อนการร่วมรับรู้เรื่องราวและทุกข์สุขของประเทศชาติในขณะนี้และตลอดไป”

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat