ตรวจภายใน

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00121

ตรวจภายใน

“ตรวจภายใน” ไม่ใช้ขาหยั่ง แต่ใช้ “หัวใจ” หยั่งการดำรงอยู่ของตัวตนและวิถีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายในของแต่ละคน นิ้วกลมชวนคิดเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ เรื่องไกลเรื่องใกล้แบบชวนหัว เพื่อหาคำตอบว่า “เรากำลังใช้ชีวิตแบบไหน”

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat