รามานุจัน อัจฉริยะไม่รู้จบ

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00043

รามานุจัน อัจฉริยะไม่รู้จบ

จากเด็กยากจนในประเทศอินเดียที่รู้จักคณิตศาสตร์จากหนังสือเก่า ๆ และศึกษามันด้วยตนเองจนเชี่ยวชาญ นำไปสู่การเป็นนักเรียนทุนในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมอินเดีย รวมถึงการทุ่มเทความสนใจสู่คณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวทำให้ชีวิตของเขาพลิกผันหลายครั้ง แต่ในที่สุดการค้นพบทฤษฎีบทของตนเองก็เปิดโอกาสให้เขาเดินทางมาสู่อีกดินแดนหนึ่งซึ่งแตกต่างจากอินเดียในหลายแง่มุม และไม่ต่างจากอินเดียเลยในบางแง่มุม

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat