วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน เล่ม 1

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00270

วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน เล่ม 1

ประเพณีในวันรับปริญญาของสหรัฐอเมริกาคือ การเชิญบุคคลมีชื่อเสียงมากล่าวสุนทรพจน์แก่บัณฑิตจบใหม่ เปรียบเหมือน “วิชาสุดท้าย” ของมหาวิทยาลัย และเป็น “วิชาแรก” ของโลกภายนอก สุนทรพจน์ที่รวบรวมไว้ในเล่มเน้นที่การจัดการชีวิตใหม่ในสังคมที่นักศึกษาอาจไม่เคยเผชิญ แนวคิดของสตีฟ จ็อบส์, บิล เกตส์ และผู้คนอีกหลากหลายวิชาชีพ มีความเป็นสากลและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat