สุนทรพจน์ก้องโลก

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00311

สุนทรพจน์ก้องโลก

“ภาษามีพลัง” สร้างแรงบันดาลใจก็ได้ ทำลายความหวังก็ไม่น้อย หากอยากรับพลังทางบวกจากภาษา แนะนำให้อ่าน “สุนทรพจน์ก้องโลก” ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมคำกล่าวสุนทรพจน์ของบุคคลสำคัญ เช่น มหาตมะ คานธี, อับราฮัม ลิงคอร์น, บารัก โอบามา ฯลฯ บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่นักพูด แต่คำพูดของพวกเขาควรค่าแก่การฟังหรืออ่าน เพราะพวกเขาเป็น “นักลงมือทำ” และการกระทำนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์โลก

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat