นิทานเวตาล

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00154

นิทานเวตาล

ต้นเรื่องนิทานเวตาลมาจากวรรณคดีอินเดียโบราณ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงแปลและเรียบเรียงนิทาน 10 เรื่องมาจากฉบับภาษาอังกฤษ แม้จะเป็นวรรณคดีข้ามสมัยและข้ามชาติ แต่อรรถรสในฐานะบันเทิงคดีก็มิได้ด้อยไปกว่าวรรณคดีร่วมชาติเลยแม้แต่น้อย นิทานที่เวตาลเล่าให้พระวิกรมาทิตย์ฟังฉายให้เห็นสภาพสังคมอินเดียโบราณและให้ข้อคิด ส่วนคำถามในตอนจบของนิทานแต่ละเรื่องก็เป็นบททดสอบปัญญาของผู้อ่าน

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat