สิทธารถะ

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00307

สิทธารถะ

สิทธารถะและโควินท์ สองสหายหนุ่มจากตระกูลพราหมณ์เดินทางออกจากบ้านเพื่อแสวงหาสัจธรรมแห่งชีวิต โควินทะตัดสินใจบวชหลังจากได้พบพระพุทธเจ้า ส่วนสิทธารถะตัดสินใจเดินทางต่อไปและใช้ชีวิตไปตามวิถี สุดท้ายแล้วคำตอบที่พวกเขาค้นหาคืออะไร และใครจะได้ค้นพบ ขอให้ผู้อ่านเดินทางผจญภัยไปแสวงหาในหนังสือด้วยตัวเอง ดังที่สิทธารถะกล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า “ความรู้นั้นสามารถถอดถ่ายให้กันได้ แต่ปัญญาความรอบรู้นั้นให้กันไม่ได้ดอก”

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat