หัวใจห้องที่ห้า

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: P00018

หัวใจห้องที่ห้า

กวีนิพนธ์หลากรูปแบบแสดงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน แฝงไว้ด้วยความระทมทุกข์ นำเสนอการปะทะสังสรรค์ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ่านชั้นเชิงการประพันธ์ที่มีลีลาเฉพาะตัว

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat