ใบไม้ที่หายไป

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: P00009

ใบไม้ที่หายไป

ผลงานของกวีซีไรต์หญิงคนแรกและคนเดียวของประเทศไทย ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและสังคมตั้งแต่พ.ศ.2513 – 2528 จากมุมมองของผู้หญิงที่ศรัทธาในพลังของคนหนุ่มสาว และเชื่อว่าเพศหญิงมีพลังในการขับเคลื่อนสังคมไม่ต่างจากเพศชาย หากเรื่องราว “คนเดือนตุลา” นับเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ “ใบไม้ที่หายไป” ก็ต้องถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ แต่เน้นบันทึกชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของ “คนใน” แล้วนำเสนออย่างมีสุนทรียรส

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat