พระมหาชนก

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00195

พระมหาชนก

หนึ่งในทศชาติชาดก ก่อนการประสูติและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แฝงไว้ซึ่งข้อคิดและแนวทางอันเป็นมงคลแก่ชีวิต พร้อมภาพประกอบจากศิลปินผู้มีชื่อเสียง และภาพฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

          “…บุคคลเมื่อกระทำความเพียร แม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ ญาติ เทวดา และบิดา มารดา…”

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat