ถอดรหัสจีโนมมนุษย์

  • by 
  •  Genre:   |  
  •  Collection: 
  • ความเป็นตัวเรานั้นถูกกำหนดมาตั้งแต่อดีตกาล เมื่อครั้งที่ยีนบนแต่ละโครโมโซมมีการเปลี่ยนแปลง

    1 6 7 8