ชาร์ล ดาร์วิน กำเนิดแห่งชีวิตและทฤษฎีวิวัฒนาการ

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00096

ชาร์ล ดาร์วิน กำเนิดแห่งชีวิตและทฤษฎีวิวัฒนาการ

หนึ่งในลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ให้โลกใบนี้คือ ความลุ่มหลงต่อสิ่งที่พวกเขาสนใจ ชาร์ล ดาร์วินเองก็เป็นหนึ่งในนั้นจากเด็กชายไม่เอาไหนที่ล้มเหลวในการเรียนในสายตาของผู้อื่น วิ่งไล่ตามความฝันด้วยการออกผจญภัยไปสู่โลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เห็นและไม่หยุดที่จะคิดวิเคราะห์หาสาเหตุ การรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนแนวคิดที่บูรณาการความรู้ชีววิทยาเข้ากับธรณีวิทยาและเศรษฐศาสตร์จนได้ออกมาเป็น ทฤษฎีวิวัฒนาการ

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat