ชาร์ล ดาร์วิน กำเนิดแห่งชีวิตและทฤษฎีวิวัฒนาการ

 • by 
 •  Genre:   |  
 •  Collection: 
 • จากเด็กชายไม่เอาไหนที่ล้มเหลวในการเรียนในสายตาของผู้อื่น สู่นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการ

  ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ

 • by 
 •  Genre:   |  
 •  Collection: 
 • ครั้งหนึ่งมันเคยแพงยิ่งกว่าทอง และเคยถูกใช้เป็นสินสงครามไปจนถึงเป็นชนวนสาเหตุของการก่อสงคราม

  1 4 5 6 7 8