เรื่องของเวลา

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00244

เรื่องของเวลา

 •  Author: 
 •  Genre:   |  
 •  Collection: 
 •  Tags: 
 •  Language: 
 • ISBN: 9789740201984
 • Point:   แต้ม
 •  Call Number: 529.7 ซ972ร
 • เวลาคืออะไร และเวลามีจุดเริ่มต้นหรือไม่? 

  หาคำตอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ“เวลา” ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม จิตและปรัชญา อภิปรายความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องท่องเวลา ผ่าน 14 บทความคัดสรรจากวารสาร Scientific American ที่จะช่วยเปิดโลกของเวลาให้กว้างมากขึ้น

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat