เรื่องของเวลา

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00244

เรื่องของเวลา

เวลาคืออะไร และเวลามีจุดเริ่มต้นหรือไม่? 

หาคำตอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ“เวลา” ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม จิตและปรัชญา อภิปรายความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องท่องเวลา ผ่าน 14 บทความคัดสรรจากวารสาร Scientific American ที่จะช่วยเปิดโลกของเวลาให้กว้างมากขึ้น

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat