สาหร่ายน้ำจืดในภาคเหนือของประเทศไทย

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00304

สาหร่ายน้ำจืดในภาคเหนือของประเทศไทย

เมื่อพูดถึงสาหร่ายคนส่วนใหญ่จะนึกถึงทะเล แต่ในความจริงแล้วสาหร่ายมีอยู่ในทุกแหล่งน้ำ

งานวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ การกระจายตัวของสาหร่ายน้ำจืดในภาคเหนือของประเทศไทยที่ อ.ยุวดี พีรพรพิศาล ได้ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เอาไว้นี้เป็นสิ่งที่มีค่าและจุดประกายความรู้เกี่ยวกับสาหร่ายและการนำสาหร่ายน้ำจืดไปประยุกต์ใช้งานในหลาย ๆ ด้าน

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat