Book Promotion: 13 December 2017 – 12 January 2018

content-single.php

คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้จัดกิจกรรม Book Promotion โดยเพิ่มแต้ม จาก 1 แต้ม เป็น 2 แต้มให้กับหนังสือดีที่ควรอ่านบางรายการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการอ่านหนังสือให้แก่นักเรียน แต้มพิเศษในกิจกรรมนี้มอบให้เฉพาะนักเรียนที่อ่าน บันทึก เล่า และได้รับลายเซ็นรับรองการอ่านหนังสือที่ร่วมรายการจากครูที่ปรึกษาในช่วงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 เท่านั้น