Book Promotion: รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่ากลับบ้าน (1 ต.ค. – 22 พ.ย. 2562)

content-single.php

คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้จัดกิจกรรม Book Promotion (รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่ากลับบ้าน) โดยเพิ่มแต้ม จาก 1 แต้ม เป็น 2 แต้มโดยเพิ่มแต้มให้กับหนังสือดีที่ควรอ่านบางรายการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการอ่านหนังสือให้แก่นักเรียน แต้มพิเศษในกิจกรรมนี้มอบให้เฉพาะนักเรียนที่อ่าน บันทึก เล่า และได้รับลายเซ็นรับรองการอ่านหนังสือที่ร่วมรายการจากครูที่ปรึกษาในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น