Print: Orange Label

![ไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-9786165241892.png)
**รหัส:** `F00428`
**ชื่อหนังสือ:** ไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** 
**เลขเรียกหนังสือ:** น ค440ด

			
*****
![ไทม์แอพเพรนทิส ผู้พิทักษ์เวลาแห่งพิภพ](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-9789747884456.png)
**รหัส:** `F01199`
**ชื่อหนังสือ:** ไทม์แอพเพรนทิส ผู้พิทักษ์เวลาแห่งพิภพ
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** 
**เลขเรียกหนังสือ:** น ท973ท

			
*****
![ไทยเที่ยวพม่า](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-9786167308814.png)
**รหัส:** `D00543`
**ชื่อหนังสือ:** ไทยเที่ยวพม่า
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** , 
**เลขเรียกหนังสือ:** 910.4 ท622ท

			
*****
![ไผ่พระจันทร์](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-F00598.png)
**รหัส:** `F00598`
**ชื่อหนังสือ:** ไผ่พระจันทร์
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** 
**เลขเรียกหนังสือ:** น ฮ450ผ

			
*****
![ไพรพินาศ](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-F00634.png)
**รหัส:** `F00634`
**ชื่อหนังสือ:** ไพรพินาศ
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** 
**เลขเรียกหนังสือ:** น ว421พ

			
*****
![ไพรพิสดาร](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-F00635.png)
**รหัส:** `F00635`
**ชื่อหนังสือ:** ไพรพิสดาร
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** 
**เลขเรียกหนังสือ:** น ว421พ

			
*****
![ไพรมายา](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-F00636.png)
**รหัส:** `F00636`
**ชื่อหนังสือ:** ไพรมายา
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** 
**เลขเรียกหนังสือ:** น ว421พ

			
*****
![ไพรมืด](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-F00637.png)
**รหัส:** `F00637`
**ชื่อหนังสือ:** ไพรมืด
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** 
**เลขเรียกหนังสือ:** น ว421พ

			
*****
![ไฟร์วิง แดนพิภพอับแสง](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-F00642.png)
**รหัส:** `F00642`
**ชื่อหนังสือ:** ไฟร์วิง แดนพิภพอับแสง
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** 
**เลขเรียกหนังสือ:** น อ449ฟ

			
*****
![ไฟหนาว](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-F00643.png)
**รหัส:** `F00643`
**ชื่อหนังสือ:** ไฟหนาว
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** 
**เลขเรียกหนังสือ:** น ก282ฟ

			
*****
![ไม่มีหญิงสาวในบทกวี](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-9789742255244.png)
**รหัส:** `P00023`
**ชื่อหนังสือ:** ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** , , 
**เลขเรียกหนังสือ:** 895.918 ซ121ม

			
*****
![ไม่มีใครร้ายเท่าน้องเล็ก](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-F00700.png)
**รหัส:** `F00700`
**ชื่อหนังสือ:** ไม่มีใครร้ายเท่าน้องเล็ก
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** 
**เลขเรียกหนังสือ:** น บ232ม

			
*****
![ไม่รู้](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-.png)
**รหัส:** `F00701`
**ชื่อหนังสือ:** ไม่รู้
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** 
**เลขเรียกหนังสือ:** น ค952ม

ชีวิตที่สุขสงบตามอัตภาพของแม็ตต์กำลังถูกทำลาย ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นความโชคร้ายไม่รู้จบสำหรับคนที่เคยติดคุก แต่เมื่อเขาค้นหาความจริง

ชีวิตที่สุขสงบตามอัตภาพของแม็ตต์กำลังถูกทำลาย ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นความโชคร้ายไม่รู้จบสำหรับคนที่เคยติดคุก แต่เมื่อเขาค้นหาความจริง บางสิ่งที่ถูกเปิดเผยทำให้ความมืดของชีวิตคนเคยติดคุกของเขาเป็นดังแสงนีออนกลางป่า ความแค้นและความกลัวของใครบางคนไม่ได้ทำเพียงแค่ทำให้ชีวิตเขาวุ่นวายแต่มันยังเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของภรรยาและลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาของเขาด้วย

*****
![ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-9789749906828.png)
**รหัส:** `D00262`
**ชื่อหนังสือ:** ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** , 
**เลขเรียกหนังสือ:** 920.71 จ467ล

			
*****
![ไวโอลินของไอน์สไตน์](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-9789740200291.png)
**รหัส:** `D00279`
**ชื่อหนังสือ:** ไวโอลินของไอน์สไตน์
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** , 
**เลขเรียกหนังสือ:** 925.3 อ770ว

			
*****
![ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต](https://library.mwit.ac.th/readingpromo/cover/book-F00855.png)
**รหัส:** `F00855`
**ชื่อหนังสือ:** ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
**ผู้แต่ง:** 
**ประเภท:** 
**เลขเรียกหนังสือ:** น ว831ส

			
*****
1 92 93 94 95