การเตรียมและการตรวจสอบเส้นใยของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพื่อนำมาทำกระดาษชั้นกรอง

book.php

การเตรียมและการตรวจสอบเส้นใยของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพื่อนำมาทำกระดาษชั้นกรอง

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64014
 • ชื่อโครงงาน (English): Preparation and characterization of monocotyledon fibers for filter paper application

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ราเมศวร์ พรหมคง,นรภัทร แท่นมณี, ชยพล หล้าแหล่ง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat