การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายระยะไกลต้นทุนต่ำ

book.php

การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายระยะไกลต้นทุนต่ำ

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64013
 • ชื่อโครงงาน (English): Low-cost automatic scanning thermometer

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ภาสวี ตรีราภี, ณภัทร ธารไทรทอง, ฐิติภูมิ โกมุทานุสรณ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): เลาขวัญ งามประสิทธิ์

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat