การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อการสังเกตดิถีดวงจันทร์โดยใช้การคำนวณวันจูเลียน

book.php

การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อการสังเกตดิถีดวงจันทร์โดยใช้การคำนวณวันจูเลียน

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64012
 • ชื่อโครงงาน (English): Development of teaching material for Moon phase observation using Julian day calculation

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กฤษฏิวัส ธนกำธร, ภควัต ณัฎฐานิธิพัฒน์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธัญนันท์ สมนาม

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat