เครื่องเก็บขยะผิวน้ำอัตโนมัติ

book.php

เครื่องเก็บขยะผิวน้ำอัตโนมัติ

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64011
 • ชื่อโครงงาน (English): Auto-collecting garbage machine

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ยศภูมิ โกศลวิทยาธรรม, นราวิชญ์ มีคุณ, ธีร์ธวัช แย้มวงษ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธัญนันท์ สมนาม

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat