การพัฒนาเมาส์ไร้สายโดยอาศัยการเก็บพลังงานจากการใช้งานเพื่อนําไปใช้เป็นแหล่งพลังงานให้แก่เมาส์

book.php

การพัฒนาเมาส์ไร้สายโดยอาศัยการเก็บพลังงานจากการใช้งานเพื่อนําไปใช้เป็นแหล่งพลังงานให้แก่เมาส์

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64010
 • ชื่อโครงงาน (English): Self-charging electric mouse

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): เสฏฐวุฒิ อินทรประดิษฐ์, ธัญธีร์ กีรติเจริญวงศ์, ธันยธรณ์ ประเสริฐวชิรากุล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ชาคริต สมานรักษ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): จตุพร พันตรี

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article):

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat